ZARZĄDZENIE
W SPRAWIE CELEBRACJI LITURGICZNYCH
DOTYCZĄCYCH UZDROWIENIA


Lublin, 22 maja 2009 r.  -  Nr 350/Gł/2009  -  Abp Józef Życiński


Mając na uwadze troskę o właściwe i zgodne z obowiązującymi normami prawnymi sprawowanie celebracji liturgicznych dotyczących uzdrowienia, stosownie do wskazań zawartych w Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga oraz kan. 838 i 839 KPK, zarządzam, aby duszpasterze zapraszający ze wspomnianą posługą kapłanów z terenów innych diecezji, dokonywali tego za zgodą biskupa diecezjalnego.


+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski
ks. dr Wojciech Pęcherzewski
Kanclerz