ZARZĄDZENIE
W SPRAWIE INFORMACJI O GODZINACH MSZY ŚWIĘTYCH


Lublin, 31 maja 2002 r.  -  Nr 394/Gł/2002  -  Abp Józef Życiński


Obejmując troską duchowe potrzeby wiernych nawiedzających naszą Archidiecezję w okresie wakacyjnym, polecam, aby we wszystkich kościołach informacje o porządku niedzielnych Mszy Świętych zostały umieszczone w widocznych miejscach przed świątyniami.


+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski