ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA LUBELSKIEGO
W SPRAWIE MODLITWY O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE


Lublin, 3 października 2000 r.  -  Abp Józef Życiński


Rok Jubileuszowy jest czasem odnowy duchowej tak poszczególnych wiernych, jak i całych wspólnot kościelnych, oraz czasem podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich. Bardzo ważną sprawę dla przyszłości Kościoła są powołania kapłańskie i zakonne.


Chrystus powołując Apostołów, troskę o ich następców złożył w modlitewne ręce Kościoła: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo" ( Mt 9, 37-38 ). To z tej modlitwy, ofiary życia i świadectwa wiary naszych rodzin oraz wspólnot modlitewnych, może zrodzić się i wzrastać dar powołań kapłańskich.

Niniejszym zarządzam, aby w każdej parafii naszej Archidiecezji w I czwartek miesiąca sprawować w intencji nowych powołań kapłańskich liturgię Mszy św., połączoną z nabożeństwem eucharystycznym, dobierając odpowiednie teksty biblijne o powołaniu.

Niech Święty Czas Łaski skłoni nas do ożywienia wiary w Chrystusa Pana i Odkupiciela, aby wszyscy mogli żyć nowym życiem, które On nam dał ( por. IM, 8 ).


+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski