DEKRET
W SPRAWIE SPOSOBU ORGANIZACJI PRAC BUDOWLANYCH I KONSERWATORSKICH W BUDYNKACH KOŚCIELNYCH


Lublin, 12 stycznia 2004 r.  -  Nr 23/Gł/2004  -  Abp Józef Życiński


Mając na uwadze troskę o właściwe przeprowadzanie wszelkich prac budowlanych, konserwatorskich oraz związanych z wystrojem budynków kościelnych, zarządzam:


1.    Każdy proboszcz, administrator parafii i rektor kościoła podejmujący nowe inwestycje budowlane na terenie kościelnym oraz prowadzący prace związane ze zmianą stałych elementów wystroju jest zobowiązany uprzednio uzyskać pisemną akceptację odpowiedniej komisji kurialnej, tzn. Archidiecezjalnej Komisji Budowlanej lub Archidiecezjalnej Komisji Artystycznej.

2.    Wszelkie prace w obiektach zabytkowych mogą być przeprowadzane wyłącznie za wiedzą i zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.


+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski
ks. Artur G. Miziński
Kanclerz