ZARZĄDZENIE ZATWIERDZAJĄCE REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY FOTOGRAFÓW I OPERATORÓW KAMER FILMOWYCH
W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ


Lublin, 2 marca 1995 r.  -  Nr 124/Gł/1995  -  Abp Boelsław Pylak  +  [załącznik]


Na podstawie uchwały Konferencji Episkopatu Polski z dnia 2 grudnia 1994 i "Wskazań Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i duszpasterstwa liturgicznego dotyczących fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii" zatwierdzam "Regulamin obowiązujący fotografów i operatorów kamer filmowych" opracowany przez Archidecezjalną Komisję Liturgiczną. Obowiązuje on wszystkich fotografujących i filmujących w czasie liturgii na terenie Archidiecezji Lubelskiej.

Powodem wydania niniejszego dekretu jest konieczność zagwarantowania świętego charakteru miejsca sprawowania i samych czynności liturgicznych oraz usunięcie z naszych kościołów wszelkich praktyk i zachowań utrudniających świadome, wewnętrzne i zewnętrzne, czynne, pobożne i owocne uczestnictwo wiernych w liturgii.

Duszpasterze powinni przestrzegać określonych przez Komisję Episkopatu ds. Liturgii “Wskazań” oraz stosować się do zasad odnoszących się do wykonywania zdjęć i filmowania zawartych w Regulaminie dla fotografów i operatorów kamer filmowych.

Proboszcz (rektor kościoła) lub celebrans mają prawo odmówić zezwolenia na fotografowanie/filmowanie w czasie liturgii osobom nie posiadającym dokumentu ukończenia kursu liturgicznego, a nawet posiadającym taki dokument lecz nie stosującym  się do wymagań regulaminu. 

Wiernym należy wyjaśnić motywy i cel wydania “Wskazań” oraz omówić szczegółowe zasady odnoszące się do wykonywania zdjęć i filmowania w czasie liturgii.

W kancelarii parafialnej należy omawiać z zainteresowanymi także sprawy związane z fotografowaniem i filmowaniem w czasie liturgii oraz zapoznać ich z regulaminem fotografa/kamerzysty. Byłoby wskazane, aby proboszcz znał nazwisko fotografa/kamerzysty zanim jeszcze zostanie wybrany do wykonywania zdjęć/filmowania.

W kancelarii może być lista i adresy osób uprawnionych do fotografowania/filmowania  w czasie liturgii.+ Bolesław Pylak
Arcybiskup Metropolita LubelskiREGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY
FOTOGRAFÓW I OPERATORÓW KAMER FILMOWYCH
W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ


Lublin, 22 lutego 1995 r.  -  Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna


W związku z wydaniem przez Komisję Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego „Wskazań dotyczących fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii”,  Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna ustaliła następujący Regulamin zatwierdzony przez Arcybiskupa Lubelskiego, dotyczący fotografów i operatorów kamer filmowych obowiązujący na terenie Archidiecezji Lubelskiej.

1. Warunkiem otrzymania zezwolenia na wykonywanie zdjęć i filmów jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu liturgicznego organizowanego przez AKL.

2. W czasie jednej czynności liturgicznej może fotografować i filmować tylko jeden fotograf i jeden operator kamery. Zawsze obowiązuje ich godny i świąteczny ubiór.

3. Fotograf i kamerzysta przed rozpoczęciem liturgii powinien okazać proboszczowi (rektorowi kościoła) dokument uprawniający go do wykonywania zdjęć lub filmowania oraz uzgodnić z celebransem (lub z ceremoniarzem) ważniejsze szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania zdjęć lub filmowania.

4. Fotograf i kamerzysta nie mogą zajmować miejsca przeznaczonego wyłącznie dla celebransa, koncelebransów, służby liturgicznej oraz innych osób związanych bezpośrednio  z celebracją liturgiczną (np. kandydaci do święceń, narzeczeni, dzieci I Komunijne itp.)

5. Zabrania się ustawiania w prezbiterium dodatkowych źródeł sztucznego oświetlenia jedynie dla potrzeb fotografa lub kamerzysty.

6. Fotograf i kamerzysta powinni wykonywać swoje czynności w sposób możliwie dyskretny aby nie przeszkadzać uczestnikom liturgii. Dotyczy to głównie zmiany miejsca, używania światła, posługiwania się sprzętem.

7. Fotografom i kamerzystom, którzy nie będą przestrzegać regulaminu, duszpasterze powinni odmówić prawa wykonywania zdjęć lub filmowania podczas liturgii.

8. Zawarte w tym regulaminie postanowienia odnoszą się w zasadzie także do wszystkich  fotografów i kamerzystów amatorów, którzy chcieliby fotografować lub filmować czynności liturgiczne.Ks. dr Czesław Krakowiak
Przewodniczący
Aarchidiecezjalnej Komisji Liturgicznej