DEKRET
O ZASADACH UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH KAPŁAŃSKICH


Lublin, 7 października 2003 r.  -  Nr 1211/Gł/2003  -  Abp Józef Życiński


Mając na uwadze uporządkowanie zasad uczestnictwa w corocznych, obowiązkowych rekolekcjach kapłańskich oraz potrzebę zacieśniania więzi międzypokoleniowej we wspólnocie prezbiterium lubelskiego, nakazuję, aby każdy kapłan pracujący na terenie Archidiecezji przynajmniej co drugi rok odprawiał je w jednym z domów rekolekcyjnych należących do Archidiecezji Lubelskiej.

Każdemu z uczestników ćwiczeń rekolekcyjnych życzę obfitości darów Ducha Świętego i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
.


+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski
ks. Piotr B. Nowak
Notariusz