DEKRET O UMIESZCZANIU REKLAM
NA TERENIE NALEŻĄCYM DO KOŚCIELYCH OSÓB PRAWNYCH


Lublin, 16 października 2008 r.  -  Nr 1162/Gł/2002  -  Abp Józef Życiński


Mając na uwadze szacunek dla miejsc katolickiego kultu, na terenach należących do kościelnych osób prawnych, zakazuję umieszczania reklam o charakterze komercyjnym bez porozumienia się z Kurią Metropolitalną.

Wszystkie dotychczasowe reklamy o charakterze komercyjnym, na które nie było powyższej zgody, należy niezwłocznie usunąć.+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski
ks. Artur G. Miziński
Kanclerz Kurii Metropolitalej