DEKRET W SPRAWIE ZAMIESZKIWANIA W BUDYNKACH
NALEŻĄCYCH DO INSTYTUCJI KOŚCIELNYCH


Lublin, 4 września 2002 r.  -  Nr 835/Gł/2002  -  Abp Józef Życiński


W celu uporządkowania zasad zamieszkiwania w budynkach należących do parafii i rektoratów osób, zarówno duchownych jak i świeckich, nie prowadzących bezpośrednio posługi duszpasterskiej w tych ośrodkach, zarządzam, aby każdy fakt trwającego ponad trzy miesiące udostępniania  mieszkań odbywał się za zgodą Kurii Metropolitalnej.


+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski
ks. Artur G. Miziński
Kanclerz Kurii Metropolitalnej