DEKRET
O WARUNKACH KORZYSTANIA Z POSŁUGI EGZORCYSTY


Lublin, 5 lutego 2007 r.  -  Nr 62/Gł/2007  -  Abp Józef Życiński


Mając na uwadze normy kan. 1172 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz potrzebę przeciwdziałania nieodpowiedzialnym zachowaniom osób i ich rodzin zwracających się do egzorcystów w nieuzasadnionych przypadkach, przypominam, że liturgiczna modlitwa o uwolnienie dotyczy zniewoleń duchowych, a nie zaburzeń i chorób psychicznych. Osoby, u których stwierdzono nietypowe formy zachowań, winny wpierw skonsultować się ze specjalistąz zakresu psychologii lub psychiatrii. Spotkanie z egzorcystą może nastąpić dopiero po orzeczeniu medycznym i wydanym na piśmie zaświadczeniu, że nie wchodzi w grę naturalne zjawisko chorobowe, wymagające leczenia. Problem zniewolenia duchowego dotyka bowiem bezpośrednio sfery życia religijnego, a nie wszelkich odbiegających od norm zachowań psychicznych.


+ Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski
ks. Piotr B. Nowak
Notariusz